Brugernavn:
Kodeord:
Glemt login? Klik her

Handelsbetingelser for private brugere

Disse almindelige forretningsbetingelser for Brugere fastlægger de betingelser og vilkår, som er gældende for alle Brugere af Ekspresservice.dk. Undtagelser fra disse Forretningsbetingelser kan være fastsat i individuelle aftaler, som til enhver tid vil have forrang overfor disse Forretningsbetingelser. Disse betingelser er gældende fra d.d.

 • Udbyderen

  Udbyder af tjenesten er Ekspresservice ApS med CVR-nummeret 40074554. Adressen er Karen Blixens Boulevard7, 8220 Brabrand. Vores mailadresse er support@ekspresservice.dk

 • Tjenesten

  Ekspresservice.dk er er en hjemmeside tilgængelig for privatbrugere og erhvervsbrugere således at der kan bestilles transportering af varer i Danmark, herunder også ekstra services som opbevaring af varer/produkter på vores lager og monteringer af diverse produkter.

  Formålet med Ekspresservice.dk er at brugeren kan herigennem få transporteret varer og benytte sig af de tilbudte services på hjemmesiden, ved hjælp af følgende transportmidler:

  • Personbil
  • Varevogn
  • Liftvogn
  • Lastbil

  Brugeren vælger selv et af de ovenstående transportmidler, hvortil brugeren selv er ansvarlig for at varerne kan transporteres i det selvvalgte transportmiddel. I tilfælde af at varerne er for store ift. brugerens valgte transportmiddel, er Ekspresservice berettiget til at nægte at medtage varerne. I sådant tilfælde vil der blive pålagt for brugeren at betale minimumssatsen for transporten.

  Når Brugeren sender en anmodning gennem Ekspresservice.dk, som herefter kan acceptere transporten, sker der en udveksling af oplysninger som kan være navne, adresser, produktets art, instruktioner, køretøjets art mv.

 • Registrering

  Følgende oplysninger skal afgives når personer ønsker at registrere sig som brugere og anvende Ekspresservice.dk:

  • Navn
  • Adresse
  • Kreditkortoplysninger
  • Mobiltelefonnummer og e-mail

  Brugere der ønsker at registrere sig hos Ekspresservice.dk skal være minimum 18 år.

  Når personer registrerer sig som Bruger på Ekspresservice.dk er der mulighed for at oprette en profil således dine oplysninger bliver gemt og du nemt kan logge derind og se din historik af transport ordrer.

  Personers registrering på Ekspresservice.dk må ikke anvendes af andre end brugeren selv.

 • Transportering af varer

  Ekspresservice.dk giver Brugere mulighed for at give anmodninger om transport til Ekspresservice ApS og andre partnere. Brugeren af hjemmesiden kan sende anmodning om transport her og nu, eller afgive dato og tidspunkt for den ønskede transport.

  Ekspresservice.dk indgår en kontrakt med Brugeren og behandler Brugerens anmodning. Afhentningen på det ønskede tidspunkt forudsætter at Ekspresservice kan acceptere anmodningen. I tilfælde af at den ikke accepteres, har Ekspresservice retten til at fravælge at give forklaring eller forsøge at give et tilbud der ligger så tæt op af det ønskede tidspunkt som muligt.
  Efter eget ret, kan Brugeren acceptere eller afvise en anmodning om transport.

  Brugeren har mulighed for at vælge at varerne må stilles uden for den påviste adresse. I dette tilfælde skal Brugeren tydeliggøre det i forbindelse med bestillingen. Leveringen anses som være sket, når varerne er placeret efter Brugerens angivelse. Herefter overgår risiko for varerne til Brugeren og de  er dermed ikke længere omfattet af Ekspresservices ansvar og forsikring jf. pkt. Ansvar, forsikring og erstatning under disse forretningsbetingelser.

 • Levering

  Idet varerne er leveret til den rette modtager, vil Brugeren blive notificeret omkring det. Brugeren er forpligtet til at sikre at modtageren af varerne er Brugeren selv, eller en bemyndiget, som er til stede på adressen der er henvist. Dette gælder ikke i tilfælde af Brugeren har anvist at varerne må stilles udenfor.

  Kan chaufføren/Ekspresservice ikke komme i kontakt med Brugeren, er Ekspresservice efter ti minutters ventetid, berettiget til at stille varerne ude foran adressen. Brugeren betaler for ventetiden. Derefter overgår risikoen til Brugeren, og varerne anses ikke længere for at være omfattet af Ekspresservices forsikring jf. pkt. Ansvar, forsikring og erstatning i disse forretningsbetingelser.

 • Varer som ikke må transporteres

  Det er ikke tilladt for Brugeren at anvende Ekspresservices transporttjeneste til følgende:

  • Ulovlige varer (herunder farlige varer, som eksempel: sprængstoffer, fyrværkeri, narkotika, våben mv.)
  • Gas og luft under tryk
  • Varer der er i forbindelse med ulovlige handliger

  Anvender Brugeren alligevel Ekspresservices transport til ovenstående varer, er disse ikke omfattet af Ekspresservices forsikring og Brugeren ekskluderes øjeblikkeligt fra Ekspresservice.dk og må ikke længere benytte sig af hjemmesiden.

 • Priser og gebyrer for transportering bestilt via Ekspresservice

  1. Det er gratis at indhente et tilbud fra Ekspresservice
  2. Når Brugeren opretter en anmodning om transport af varer, og bestillingen er accepteret, reserveres prisen på det oplyste kort, samt et depositum såfremt der opstår ventetid eller andre uforudsete hændelser som gør Brugeren forpligtet til at betale.
  3. På Ekspresservice.dk findes der de til enhver tid gældende takster for transporttjenester, som er afhængige af det valgte transportmiddel, tidspunkt for afhentning, samt distancen mellem afhentning og levering.
  4. Ekspresservice har retten til at ændre i priserne i forhold til markedet og udbud, samt i forhold til markedsføringstiltag.
  5. Forinden bestillingen vil brugeren få et estimeret prisoverslag for transporten på selve hjemmesiden. Prisoverslaget er hermed vejledende og der skal tages forbehold for at det er eksklusivt broafgift, færgebillet, parkeringsafgift, eller andre brugerbetalinger der er forbundet med transporten. Brugeren har herefter mulighed for at acceptere denne og dernæst igangsættes bestillingen hos Ekspresservice.
  6. Ved afgivelse af bestilling, foretages en reservation på brugerens tilknyttede kreditkort der er svarende til det estimerede prisoverslag + depositum. Det endelige beløb trækkes fra brugerens tilknyttede kort først når transporten betragtes som gennemført. I tilfælde af at det endelige beløb overstiger det estimerede prisoverslag, vil dette beløb blive trukket fra brugerens kreditkort. I tilfælde af at det endelige beløb er mindre end det estimerede prisoverslag, vil dette beløb frigivet på brugerens tilknyttede kreditkort.
  7. Kan betalingen ikke gennemføres fra det tilknyttede kreditkort, vil brugeren blive opkrævet betaling for transporten når denne er blevet udført. Ekspresservice har ret til at overdrage sagen til inkasso, såfremt Brugeren ikke betaler rettidigt.
  8. Ønsker brugeren at annullere sin ordre, skal dette gøres inden at Ekspresservice har accepteret transporten. Såfremt transporten ikke er aflyst inden accepten, opkræves Brugeren et gebyr der er svarende til det gældende startgebyr for transporten. Herunder, i tilfælde af at Ekspresservice chauffør er ankommet til afhentningsstedet, skal Brugeren betale minimumsprisen for transporten.
  9. I tilfælde af at ikke er en bemyndiget person/modtager til stede i forbindelse med leveringen, forpligter Brugeren sig til at betale yderligere omkostninger denne situation kan komme til at medføre. Det afhænger af ekstra tid som Ekspresservices chauffør benytter, indtil leveringen er udført.
 • Betaling

  1. Ekspresservice refunderer ikke de betalinger der er foretaget.
  2. Klager over gennemførte leveringer eller gennemførte afregninger skal gives til support@ekspresservice.dk inden for 24 timer efter at transporten anses som afsluttet.
  3. Når brugeren accepterer at betale for den gennemførte transporttjeneste, har Ekspresservice retten til at debitere betalingskortet, som brugeren førhen har angivet ved registrering på Ekspresservice. Her indgår eventuelle afbestillingsgebyrer, ekstra vente-/læssetid m.m.
  4. Ekspresservice benytter en betalingstjenesteudbyder, som forbinder brugerens betalingskort til Ekspresservice.dk.
  5. I forbindelse med behandling af betalinger når Brugeren gør brug af Ekspresservice.dk, vil disse foruden Forretningsbetingelser være underlagt de vilkår, betingelser og privatlivspolitikker som er sat af Brugerens betalingskort udsteder og betalingstjenesteudbydere. Fejl fra betalingstjenesteudbyderes side er Ekspresservice ikke ansvarlig for. Visse transaktionsoplysninger vil Ekspresservice få i forbindelse med anvendelse af Ekspresservice.dk. Disse vil anvendes i overensstemmelse med punktet vedrørende personoplysninger der nævnes længere nede.
 • Ansvar, forsikring og erstatning

  1. Som bruger af Ekspresservice så bliver varerne forsikret fra det øjeblik, hvori partneren angiver at være i besiddelse af varerne og til det øjeblik, hvor leveringen finder sted, hvortil Ekspresservices ansvar og forsikringsdækning udløber. Der henvises til punktet omkring Transport af varer og Levering.
  2. Dette gælder dog ikke kontanter, dokumenter af enhver art, enhver form for elektronik, værdipapirer, ure og juveler, som er undtaget for forsikringsdækning og hermed ansvar for Ekspresservice.
  3. Forsvarlig indpakning eller emballering er brugerens eget ansvar. Forsikringsdækningen forudsætter derfor, at brugerens vare er indpakket forsvarligt eller emballeret til at klare transportens almindelige forløb.
  4. Ekspresservices har et begrænset ansvar til forsikringsdækningen, og derfor kan der ikke rejses krav mod Ekspresservice for forhold, som ikke er omfattet forsikringsdækningen.
  5. Brugerens varer er forsikret med en maksimal dækning á 750.000 kr pr. transport, men en selvrisiko på 1.000 kr. Og dermed afhænger forsikringsdækningen af værdien af brugerens varer.
  6. Dækning fra forsikring gælder maksimalt den enkelte genstands genskaffelsespris, som vil sige den værdi der var ført forsikringsbegivenhedens indtræden (hvormed der tages forbehold for fradrag for alder, konjunkturer, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder) Til enhver tid er dokumentation påkrævet.
  7. Brugeren skal straks foretage en anmeldelse heraf til Ekspresservice i tilfælde af skader på eller tyveri af brugerens varer. Dette skal ikke ske senere end 6 timer efter varerne er bortkommet eller meddelt leveret. Anmeldelsen foregår skriftligt til Ekspresservice via support@ekspresservice.dk.
  8. Selvrisikoen fratrækkes, i det beløb, som udbetales til brugeren ved eksempelvis en dækningsberettiget skade, som er påført under transporten.
  9. Enhver form for indirekte tab, der overstiger den maksimale dækning dækkes ikke af forsikringen, uanset værdi.
  10. Forsikringen dækker ikke tab, som opstår som følge af brugerens egen uforsigtighed. Ved uforsigtighed forstås manglende forsvarlig indpakning af varerne. Ved salg/købs-forsendelser udgør fakturabeløbet og fragtomkostningerne den maksimale erstatning.
  11. Forsikringen dækker ikke tab, som forekommer som følge af partnerens forsinkelse og Ekspresservice hæfter ikke for de tab, som brugeren lider som følge af forsinkelse.
  12. Der kan af brugeren ikke kræves erstatning for indirekte skader, herunder følgeskader som forekomme som følge af partnerens transportydelse.
  13. Forsikringen dækker ikke skader på varer, som er omfattet af punkt: Varer, der ikke må transporteres, i disse forretningsbetingelser.
  14. Fakturabeløbet og fragtomkostninger udgør ved købs/salgs-forsendelser den maksimale erstatning.
 • Personoplysninger

  1. Ekspresservice indhenter og behandler en del oplysninger om brugeren, muligvis i forbindelse med registreringen.
  2. I forbindelse med registreringen giver brugeren udtrykkeligt samtykke til at Ekspresservice må behandle og opbevare oplysninger i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen (2016/679) af 27.april 2016 (Databeskyttelsesloven) særligt persondatapolitik.
  3. Brugeren giver her også samtykke til, at Ekspresservice videregiver oplysninger til partneren, når partneren har accepteret en transport.
  4. Ekspresservice er dataansvarlige og behandling af persondata skal dermed være i overensstemmelse med Databeskyttelsesloven.
  5. Behandling af persondata udøves med henblik på, at partneren kan foretage transporten for brugeren. Behandlingen af persondata spiller en afgørende rolle for Ekspresservices leveringer i forbindelse med Forretningsbetingelserne og er dermed også nødvendige for den generelle forretningsdrift og udvikling.
  6. Ekspresservice overdrager ikke oplysninger om brugeren til andre virksomheder for markedsføring. Endvidere benytter Ekspresservice ikke oplysninger på vegne af andre virksomheder i markedsføringsøjemed, undtagen hvis brugeren har givet samtykke hertil.
 • Misligholdelse

  1. Følger brugeren ikke de forpligtelser, som følger forretningsbetingelserne, er Ekspresservice berettiget til at udelukke brugeren fra Ekspresservice.dk
  2. Misligholdelse, som berettiger Ekspresservice til at udelukke brugeren fra hjemmesiden, fremgår nedenstående;
   • Aggressiv, nedværdigende eller chikanerende opførsel.
   • Hvis brugeren ikke overholder lovgivningerne såsom, straffeloven, lov om euforiserende stoffer, våbenloven.
   • Hvis brugeren ikke betaler.
  3. Brugeren bliver straks gennem e-mail underrettet efter en eksklusion. Ekspresservice er dog ikke ansvarlig for begrundelse.
  4. Brugeren har altid mulighed for at deaktivere sin profil og samtidigt kræve at Ekspresservice sletter alle persondata, som ikke kræves opbevaret ved lov.
 • Gavekort og rabatkuponer

  1. Gavekort eller rabatkupon, der anvendes som vederlag til partneren eller betaling til Ekspresservice eksempelvis med henblik på gebyrer, kan tilgængeliggøres af Ekspresservice. Gavekort kan bruges til helt/-delvist at dække en betaling, hvorimod en rabatkupon kan være med til at reducerer beløbet, som brugeren skal betale på et bestemt tidspunkt.
  2. Det vederlag, som partneren oppebærer reduceres ikke af gavekort eller rabatkuponer, i og med, at differencen mellem beløbet før og efter benyttelsen af gavekort eller rabatkupon refunderes af Ekspresservice.
  3. Det er ikke muligt at anvende gavekort eller rabatkuponer efter udløbsdatoen og de kan ikke erstattes ved tab eller tyveri.
 • Ansvarsfraskrivelser og skadesløsholdelse

  1. Benyttelse af Ekspresservice foregår på brugerens eget ansvar.
  2. Anbefalinger og oplysninger, som brugeren ser på hjemmesiden, er beregnet til informationsformål og udgør dermed ikke rådgivning.
  3. Brugeren skal holde Ekspresservice uansvarlige hvad angår tab eller udgifter opstående med brugerens misligholdelse af forretningsbetingelserne.
  4. Ekspresservice er ikke forpligtet for nedenstående;
   • Upræcist indhold hos Ekspresservice, såsom tastefejl.
   • Skader, som opstår på tidspunkter, hvor varerne ikke har været i Ekspresservices besiddelse.
   • Partneres eller andre brugers handlinger, udover hvad forsikringen dækker.
 • Interaktioner med tredjepart

  1. Ekspresservice placerer hyperlinks til andre applikationer eller websider, som ejes af en tredjepart og hermed ude af Ekspresservices kontrol.
  2. Disse tjenester kan have egne forretningsbetingelser, politikker eller vilkår for behandling af persondata, som er Ekspresservice uvedkommende.
 • Lovvalg og værneting

  1. Forretningsbetingelserne her er undergivet dansk ret.
  2. Enhver tvist, som kommer fra forretningsbetingelserne, skal indbringes af Århus byret.
 • Ændring af forretningsbetingelserne

  1. Ekspresservice kan altid og uden varsel ændre forretningsbetingelserne og nedlægge tjenesten ved at kontakte brugere via e-mail til brugerens e-mailadresse
  2. Hvis forretningsbetingelserne ændres, så vil brugeren modtage besked og hver anvendelse af Ekspresservice af brugeren vil betragtes som en godkendelse af disse forhold.